huisreglement

1.op training

Voor de training ben je uiterlijk 15min voor aanvang in de kleedkamer aanwezig .Op het aanvangsuur van de training begeven we ons met de trainer naar het oefenveld. Uiterlijk 20min na de training word verwacht dat de kleedkamers verlaten zijn Aanwezigheid op de training is verplicht . Bij afwezigheid is een reden gevraagd.De speler moet zich kunnen verantwoorden voor zijn afwezigheid of het te laat komen

2.Houding

Wees altijd en overal beleeft.Behandel medespelers,tegenspelers, trainers,medewerkers van de klub en scheidsrechters steeds met het nodige respect. Bij aankomst en vertrek geef je je trainer en afgevaardigde steeds een stevige handdruk.Elke speler,trainer,afgevaardigde schud de hand van de scheidsrechter en van de tegenspelers( ook na verlies van de wedstrijd .

negatieve uitlatingen zullen niet getolereerd worden.Pestgedrag word zeker door de trainer en sportieve cel onderzocht en met de nodige sancties bestraft.Conflicten kunnen echter wel te allen tijde uitgepraat worden

Hygiëne

Na iedere training of wedstrijd is er mogelijk tot douchen.Dus voorzie je van het nodige gerief (handoek,zeep,slippers ) Vanaf de U10is douchen verplicht na, elke wedstrijd/ training. Enkel met een medisch attest kanje worden vrijgesteld van het douchen .Er worden geen sieraden gedragen tijdens de training of wedstrijd

Kwetsuren

Bij een kwetsuur kan je bij je trainer of het secretariaat een ongevalaangifte en procedure bekomen.Deze aangifte dient binnen de 10 dagen volledig ingevuld (door de behandelde geneesheer en onze clubsecretaris-Christophe Depover) bij onze verzekeringsmakelaar ingeleverd te worden .Er moet zeker een klever van de mutualiteit aangebracht worden .Binnen de 12 dagen dient het doessier ingedient te worden door de makelaar bij het sollidariteitsfonds van de belgische voetbalbond . Onze verzekeringsmakelaar is Luc Defraye Tel:056/41.30.77 – st-Maartensplein 6 – 8560 Moorsele. DIT IS ABSOLUUT GEEN VERZEKERING8uitleg over het verschil te bekomen bij het bestuur van de club.Bij genezing, aan het dossier een dokterattest word toegevoegd mag de speler terug wedstrijden spelen .Dit dokterattest dient eveneens aan de belgische voetbalbond te worden overgemaakt door de verzekeringsmakelaar