GDPR

Vanaf 25 mei 2018 legt Europa een nieuwe privacywetgeving op aan grote bedrijven, maar ook aan kleinere verenigingen, zoals de onze.

Privacy is een grondrecht van personen. Ook de privacy van de gegevens van onze aangeslotenen (spelers, trainers, ouders, bestuursleden...) vereist afdoende bescherming.

GDPR (General Data Protection Regulation), ook Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd, gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Als organisatie moeten wij kunnen aantonen welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij deze data gebruiken en hoe wij deze beveiligen.

Klik hier voor meer info