Missie, visie en engagement

Missie

De club streeft naar een professionele uitbouw van haar organisatie en naar een infrastructuur die aan alle wettelijke eisen voldoet. De club zorgt voor voldoende gekwalificeerde opleiders en logistieke ondersteuning om een degelijke opleiding aan te bieden. De club streeft er naar dat alle spelers plezier vinden in hun sport. De club wenst een actief verenigingsleven uit te bouwen via en netwerk van vrijwilligers, trainers en spelers

Visie

Als voetbalvereniging wil KSV Moorsele zich een plaats toe eigenen in tweede of derde provinciale van het Belgische voetbal. Tevens wil KSV Moorsele de jeugdwerking uitbouwen tot een kwaliteitsvol geheel met maximale doorstroming van spelers naar eerste ploeg toe. Elke speler aangesloten bij KSV Moorsele moet zich, gelet op zijn talent en individuele mogelijkheden, volledig kunnen ontplooien. Dit in een aangename, leerrijke en sportieve omgeving. KSV Moorsele wil financieel gezond zijn en haar vanouds goede jeugdwerking consolideren en regionaal uitbouwen. KSV Moorsele wenst het sportieve uithangbord te worden van de gemeente WEVELGEM, rekening houdend met het sportbeleidsplan van de gemeente.

Engagement

Het bestuur van KSV Moorsele wenst iedere speler optimaal te laten deelnemen aan zowel trainingen, wedstrijden en tornooien. Het bestuur engageert zich dan ook om elke speler, ongeacht zijn capaciteiten, 1/2de van de totale speelduur te laten afwerken. De verantwoordelijkheid hiervoor, en de concrete toepassing ervan, berust bij de jeugdcoördinator (en/of coördinator onderbouw) in overleg met de trainer.